Kişisel verilerin korunması
Web Services s.r.o. şirketinin

Kişisel veri bilgilerinin işlenmesi

Bu belgede, veri sahibi olarak, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin kişisel verilerinizin işlenmesi ve bu verilerin şerbest dolaşımı ile ilgili olarak bireylerin korunmasına ilişkin 2016/679 sayılı Tüzüğü (AB) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak haklarınız konusunda "Genel Veri Koruma Yönetmeliği" olarak bilinen ve bundan sonra "GDPR" olarak anılacak olan bu veriler hakkında sizi bilgilendiririz.

Bu belge düzenli olarak güncellenmektedir.

Kişisel verilerinizin yürürlükteki mevzuata uygun olarak özenle işlendiğini temin ederiz. Kişisel verileriniz, mevcut kaynakların teknik düzeyi ile ilgili olarak mümkün olan en üst düzeyde korunmaktadır. Şirketimizde hangi kişisel verilerin hangi koşullarda işlenebileceğini belirleyen katı kurallar bulunmaktadır. Bu belgeyi dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Belgeyi olabildiğince anlaşılabilir yapmak için elimizden geleni yaptık.

Çabalarımıza rağmen başka belirsizlikler varsa, belgenin herhangi bir terimini veya bölümünü size memnuniyetle açıklayacağız.

Veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar hakkında bilgi

Veri kontrolü

Kişisel verilerinizin kontrolörü Web Services s.r.o. şirketidir

Veri koruma görevlisi (DPO) şirket tarafından oluşturulmamıştır.

Verilerinizi herhangi bir üçüncü ülkeye veya herhangi bir uluslararası kuruluşa teslim etmiyoruz ve vermeyi de düşünmüyoruz.

Veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • GDPR'nin 13., 14. ve 15. maddeleri uyarınca kişisel veri kontrolörü olarak işlediğimiz kişisel verilerinize erişim talep etmek,
 • GDPR'nin 16. ve 17. maddeleri uyarınca kişisel verilerin düzeltilmesini veya kaldırılmasını talep etmek,
 • GDPR'nin 18. maddesi uyarınca kişisel veri işleme kısıtlamalarını talep etmek
 • GDPR'nin 21. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesine itiraz etmek,
 • GDPR'nin 20. maddesi uyarınca veri taşınabilirliği hakkı,
 • GDPR'nin 22. maddesi uyarınca profil çıkarma da dahil olmak üzere otomatik münferit karar verme hakkı,
 • Herhangi bir zamanda işleme onayınızı geri çekmek
 • GDPR'nin 34. maddesi uyarınca kişisel verilerin ihlali durumunda bildirim için,
 • GDPR'nin 13., 14. ve 15. maddeleri uyarınca yetkili denetim makamına şikayette bulunmak

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Onayın Geri Çekilmesi:

Kişisel veri işlemeye onay vermişseniz, veri sahibi olarak, geri çekilmeden önce onaya dayalı veri işlemenin yasallığına halel gelmeksizin, işleme onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz.

GDPR'de listelenen haklarınızdan herhangi birinin kullanılması

Hakkınızın kullanımı yazılı olarak e-posta/bilgi kutusu/ bizzat şirketin kayıtlı ofisinde kanıtlanmış kimliğiniz ve yetkili memur tarafından doğrulanması ile sunulmalıdır.

Kişisel veri sahibi olarak hakkınız olan bilgiler, talebiniz üzerine, ayrıca kimliğiniz kanıtlanıp doğrulandıktan sonra şirketin kayıtlı ofisinde sağlanacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesine onay

Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak bireylerin korunmasına ilişkin 2016/679 sayılı AB Yönetmeliği (AB) uyarınca, «Genel Veri Koruma Yönetmeliği» olarak bilinen ve bundan sonra «GDPR» olarak anılacaktır.

Onay vererek, kişisel verilerinizin Web Services s.r.o. ((bundan böyle “Şirket“ olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki sınırlar dahilinde işlenmesine onay vermiş olursunuz:

 • kullanıcı adı (parola), e-posta, telefon numarası, skype, viber, whatsapp, ülke/şehir, etiket, seks, yönelim, sağlanan erotik hizmetler, parametreler (boy, kilo, saç rengi, saç uzunluğu, göz rengi, diller, meme büyüklüğü, yaş, ırk, milliyet, sigara içen/içmeyen…), fotoğraflar

Onay, ancak kişisel verilerimin sadece aşağıda açıklanan işleme amacı Için gerekli olduğu ölçüde ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenecek olması durumunda geçerlidir.

Onay, pazarlama amacıyla verilir.

Kişisel verilerimin işbirliği süresince ve sona ermesinden bir yıl sonra Şirket tarafından işlenmesini kabul ediyorum.

Şirket, kişisel verilerimi sadece yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda veya kontrol yetkilileri ve kolluk kuvvetlerinin meşru ihtiyacı için kullanmaya yetkilidir.

Şirket ayrıca, kişisel verilerimi sadece Şirket ile işbirliği yapan kişilere, öncelikli amacına ulaşmak amacıyla vermeye yetkilidir ve bunun için izin verilmektedir. Şirket, kişisel verilerimin işlenmesi için aynı şartlar ve koşulları içeren konularla sözleşme yapmayı taahhüt eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin korunması ve GDPR'ye ilişkin ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Verilerin sağlanmasının gönüllü olduğu konusunda bilgilendirildim. Ayrıca aşağıdaki haklarım hakkında ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak bilgilendirildim:

 • herhangi bir sebep gerekmeksizin onayımı geri çekmek,
 • verilerime erişme ve bunları düzeltme hakkı,
 • ilgili mevzuatta tanımlanan korumaya veya bu onaya aykırı olarak işlenmesi veya onayın geri çekilmesi durumunda verilerimi silme,
 • kişisel verilerin işlenmesine, kişisel verilerimi aktarma hakkım hakkında, otomatik kişisel veri işleme durumunda insan incelemesi talep etme hakkım hakkında, kişisel verilerimi güncelleme hakkım hakkında itiraz etmek.

Onayımı özgürce verdiğimi, bunun anlamını anladığımı, onay verdiğim kontrolörle ilişkimi temsil edecek başka herhangi bir koşula bağlı olmadığını (onayımın bu tür ilişkilerden ayrılabilir olduğunu), bildiriyorum.

Kişisel veri işleme onayının geri çekilmesi

Işbu belgeyle kontrolör Web Services s.r.o. (bundan böyle “Şirket“ olarak anılacaktır) için kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayımı aşağıdaki kapsamda geri çekiyorum:

kullanıcı adı (parola), e-posta, telefon numarası, skype, viber, whatsapp, ülke/şehir, etiket, seks, yönelim, sağlanan erotik hizmetler, parametreler (boy, kilo, saç rengi, saç uzunluğu, göz rengi, diller, meme büyüklüğü, yaş, ırk, milliyet, sigara içen/içmeyen…), Şirket tarafından sağlanan hizmetler bağlamında kişisel verilerin işlenmesi amaсıyla fotoğraflar

Şirketin sitesinde yayınlanan Kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgilerde, kişilerin haklarına ilişkin bilgilere yer almaktadır.